French | Urdu | English | Spanish

Om auksjonene

Om auksjonene
Lånekontoret avholder auksjoner over panteobjekter som har ligget som sikkerhet for pantelån og ikke blitt innløst.

Hvor holdes auksjonene?
Auksjonene finner sted på Lånekontoret, Prinsens gt. 12, 0152 Oslo, med inngang via Lånekontoret.

Visning
Det er visning av de gjenstander som skal selges auksjonsdagen (onsdager) fra kl. 14.00 til kl. 16.00.

Kunngjøring
Auksjonene kunngjøres i Aftenposten noen dager før auksjonen. I kunngjøringen vil det også stå siste dato for pantelån til auksjonen.

Utropslisten
De gjenstandene som er oppført i utropslisten har en utropspris som er basert på dagens antatte markedsverdi. Endringer/strykninger i utropslisten kan forekomme helt frem til auksjonen starter.

Forhåndsbud
Kjøpere kan kostnadsfritt sende inn via websiden, levere eller fakse skriftelig forhåndsbud til Lånekontoret under visningen, på faksnr. +47 22 33 84 61, inntil en halv time før auksjonen starter. Budet er bindende, og ved like bud er det det første innkommende budet som blir antatt. Lånekontoret har ikke ansvar for utydligheter eller feil i innleverte forhåndsbud eller ved feil som Lånekontoret måtte gjøre ved forhåndsbud. Kjøpere har ingen rett til kompensasjon for eventuell skade/tap hun/han måtte få.


Budgivning

Intervall ramme Intervall beløp
Fra kr. 0,- til kr. 499,- kr. 25,-
Fra kr. 500,- til kr. 999,- kr. 50,-
Fra kr. 1.000,- til kr. 4.999,- kr. 100,-
Fra kr. 5.000,- til kr. 9.999,- kr. 200,-
Fra kr. 10.000,- til kr. 19.999,- kr. 500,-
Over kr. 20.000,- kr. 1.000,-

For å gi bud/forhåndsbud, må kjøpere ha et kundenummer/passord.
Dette fås ved henvendelse til Lånekontoret. Bud i auksjonssalen må avgis med tydelig fremvisning av kundenummer/kort i ovennevnte intervaller.

Salgsvilkår
- Salget er tvangssalg.
- Gjenstandene selges i den stand den/de er ved oppropet, med begrenset adgang til å påberope mangler, jfr. Tvfbl. §§ 8-20, 21.
   Budgivere henstiller derfor til å undersøke objektene nøye før auksjonen.
- Medhjelper (auksjonarius) har rett til å anta eller forkaste et hvilket som helst bud.
- Ethvert bud er bindende inntil ett av budene er antatt.
- Reklamasjon må skje senest innen 10 dager etter auksjonsdagen med orginal kvittering.

Salær
Det tilkommer 20% salær på antatt budbeløp. Totalbeløpet betales ved oppgjøret i forbindelse med auksjon.

Betaling
- Salget skjer mot kontant betaling (maks kr 15.000,-), eller betalingsterminal i løpet av auksjonen.
- Panteobjektene selges fri for pengeheftelser.
- Vunnet forhåndsbud, skal hentes og betales senest to bankdager etter auksjonsdagen.
- Auksjonskunder som ikke henter vunnet forhåndsbud, vil bli strøket som auksjonskunde.