French | Urdu | English | Spanish

Hva kan jeg låne på?

Dine gjenstander har en verdi
De fleste gjenstander har en annenhåndsverdi. Denne annenhåndsverdien avgjør hvor mye du kan låne.

Vi belåner blant annet
- Gull 
- " Norsk" sølvtøy (ikke smykker), sølv-gjenstander, fat, lysestaker o.l, som ikke har graveringer eller bulker
- Musikkinstrumenter med kvittering/verdivurdering
- Komplette bunader med eller uten bunadsølv 
- Foto/videoutstyr (ikke eldre enn et halvt år) med kvittering og alle kabler/bruksanvisninger
- El-verktøy (ikke eldre enn et halvt år) med kvittering
- Kikkerter av bedre kvalitet med kvittering
- Armbåndsur av kjente merker med pris fra kr. 10.000,- og oppover,  takst/kvittering, papirer og boks må medbinges
- Malerier eller annen kunst (kjente kunstnere, med verdivurdering)

Andre typer løsøre mot forespørsel.

Utbetaling
Lånebeløp overføres din konto umiddelbart. (Mulighet for mindre kontantutbetaling)

For enkelte typer gjenstander krever vi kvittering eller takstpapirer. Enkelte pantelånsobjekter må heller ikke være over 6 måneder gamle. I noen tilfeller vil Lånekontoret foreta en utvidet takstering, og i disse tilfeller vil lånebehandlingen ta noe lengre tid. Det er Lånekontorets vurdering som legges til grunn for lånebeløpet.

Forsikringsansvar
Lånekontoret har ikke forsikringsansvar for panteobjekter. Låntager må selv sørge for å tegne privat forsikring eller kontrollere mot egen hjemforsikring for den reelle verdi av de pantsatte objektene. Dersom de pantsatte objektene for eksempel går tapt i en brann, må lånetager selv melde tapet til eget forsikringsselskap.