French | Urdu | English | Spanish

Urdu

 

Låneinformasjon

 

Vår form for lån er både rask og enkel.

Har du en gjenstand i form av f.eks. gull, "norsk" sølvtøy, armbåndsur av bedre kvalitet eller et instrument, så vurderer vi verdien og du får et pantelån "der og da". Vi tar utgangspunkt i varens andrehåndsverdi og de priser vi oppnår på våre pantegodsauksjoner legges til grunn for lånebeløpet.

For å få pantelån hos Lånekontoret må du være minst 18 år og kunne fremvise gyldig norsk legitimasjon.

Dersom du ønsker å låne på foto/videoutstyr, elektrisk-verktøy eller lignende, må dette ikke være eldre enn ett år, og du må fremvise kvittering og alle kabler/bruksanvisninger må følge med.

Når du låner hos oss får du en låneseddel som beskriver hva du har innlevert som panteobjekt, samt lånebeløp og betingelser for øvrig. Låneseddelen er personlig og kan ikke overdras til andre, d.v.s. du må personlig møte opp for å fornye eller innløse pantelånet.

Dersom du mister låneseddelen må du melde ifra til oss og vi vil utstede en ny låneseddel mot et gebyr.

Lånetiden er 4 måneder og du betaler en ekspedisjonsavgift avhengig av pantelånets størrelse, samt renter som løper for hele måneder fra og med lånemåned til og med innløsningsmåned. Etter 4 måneder må du innløse pantelånet, dvs betale inn lånebeløpet tillagt renter og gebyrer, eller du kan fornye for nye 4 måneder. I forbindelse med fornyelse av pantelånet, kan du også nedbetale deler av lånet, samt betale renter og gebyrer for den perioden du har hatt pantelånet.

Dersom du ikke har innløst/fornyet pantelånet innen 4 måneder, vil vi etter en periode tilskrive deg og varsle deg om at panteobjektet vil bli solgt på offentlig auksjon, med en frist på ca. 6 uker.

Skulle panteobjektet bli solgt på auksjon eller etter auksjon bli solgt over disk på Lånekontoret og det medfører et overskudd, tilfaller dette deg og du vil bli tilskrevet om dette. Skulle du ikke hente overskuddet innen 3 år, vil dette tilfalle et fond for sosiale formål.

Vi ønsker deg velkommen til Lånekontoret.

 

 

 

Vi har pr. d.d. følgende lånebetingelser:

RENTER:
•  For pantelån inntil NOK 9.999,-, 3,25% renter pr. mnd.  9.999,-, 3,25% renter pr. mnd.
 • For pantelån mellom NOK 10.000,- og  fra NOK 10.000,- og høyere, 3,00% renter  NOK 24.999
 

GEBYRER:
•  For pantelån inntil NOK 299,-, NOK 30,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån inntil NOK 999,-, NOK 60,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån inntil NOK 4.999,- NOK 200,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån inntil NOK 9.999,- NOK 300,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån over NOK 10.000,- NOK 500,- pr. låneperiode (4 mnd.)