French | Urdu | English | Spanish

Norges eneste pantelånskontor
Raske, enkle og kortsiktige pantelån

Ny porto-takst pr. 02.01.2017 for forsendelse av auksjonskjøp kr. 170,-.

Neste auksjon avholdes 10.05.2017
Auksjon

Auksjon Lånekontoret avholder auksjoner over panteobjekter som har ligget som sikkerhet for pantelån og ikke blitt innløst.
Les mer