French | Urdu | English | Spanish

Norges eneste pantelånskontor
Raske, enkle og kortsiktige pantelån

Lånekontoret er i ferd med å konvertere til et nytt datasystem. Dette vil medføre at vi ikke vil avholde noen auksjon før mot slutten av 2016.
Dato for neste auksjon vil bli kunngjort på denne siden ca. 6 uker før avholdelse.

Vi har for tiden et meget begrenset utvalg av salgsvarer.
Auksjon

Auksjon Lånekontoret avholder auksjoner over panteobjekter som har ligget som sikkerhet for pantelån og ikke blitt innløst.
Les mer