French | Urdu | English | Spanish

English

Loan information
 

The kind of loan we offer is both fast and easy to obtain.

If you own an object made of gold or silver, a wristwatch of superior quality or a musical instrument, we will estimate its value and you will receive a collateral loan "on the spot".

Our estimate is based on the item's secondhand value, and the amount of the loan is based on the price we obtain from our auctions of pawned items.

To obtain a collateral loan from Lånekontoret you must be at least 18 years of age and be able to show valid Norwegian identification.

If you wish to borrow on photographic/video equipment, electrical tools or the like, these items may not be older than one year, you must show a receipt, and all cables/user instructions must be included.

When you borrow from us, you are given a pawn ticket that describes the item you pawned, as well as the amount of the loan and other terms and conditions. The pawn ticket is personal and may not be transferred or made over to another party, i.e. you must come in person to renew or redeem the collateral loan.

If you lose the pawn ticket, you must inform us, and we will issue you a new pawn ticket for a fee.

The term of the loan is four (4) months, and you pay a service charge depending on the size of the collateral loan, plus interest for the entire months from the month the loan is made to the month the loan is redeemed.

After four (4) months you must redeem the collateral loan, i.e. pay the amount of the loan including interest and fees, or you can renew for an additional four (4) months. As part of renewing the collateral loan you can also repay part of the loan, as well as pay interest and fees for the period you have had the collateral loan.

If you have not redeemed/renewed the collateral loan by four (4) months after the initial date, we will notify you by mail that the pawned item will be sold at a public auction, with a deadline of approx. six (6) weeks.

If the pawned item is sold at a profit either at auction or over the counter at Lånekontoret after the auction, this profit is due you, and you will be notified of this. If you do not come in to collect your profit within three (3) years, the profit will go to charity.

We look forward to seeing you here at Lånekontoret.

Låneinformasjon

 

Vår form for lån er både rask og enkel.

Har du en gjenstand i form av f.eks. gull, "norsk" sølvtøy, armbåndsur av bedre kvalitet eller et instrument, så vurderer vi verdien og du får et pantelån "der og da". Vi tar utgangspunkt i varens andrehåndsverdi og de priser vi oppnår på våre pantegodsauksjoner legges til grunn for lånebeløpet.

For å få pantelån hos Lånekontoret må du være minst 18 år og kunne fremvise gyldig norsk legitimasjon.

Dersom du ønsker å låne på foto/videoutstyr, elektrisk-verktøy eller lignende, må dette ikke være eldre enn ett år, og du må fremvise kvittering og alle kabler/bruksanvisninger må følge med.

Når du låner hos oss får du en låneseddel som beskriver hva du har innlevert som panteobjekt, samt lånebeløp og betingelser for øvrig. Låneseddelen er personlig og kan ikke overdras til andre, d.v.s. du må personlig møte opp for å fornye eller innløse pantelånet.

Dersom du mister låneseddelen må du melde ifra til oss og vi vil utstede en ny låneseddel mot et gebyr.

Lånetiden er 4 måneder og du betaler en ekspedisjonsavgift avhengig av pantelånets størrelse, samt renter som løper for hele måneder fra og med lånemåned til og med innløsningsmåned. Etter 4 måneder må du innløse pantelånet, dvs betale inn lånebeløpet tillagt renter og gebyrer, eller du kan fornye for nye 4 måneder. I forbindelse med fornyelse av pantelånet, kan du også nedbetale deler av lånet, samt betale renter og gebyrer for den perioden du har hatt pantelånet.

Dersom du ikke har innløst/fornyet pantelånet innen 4 måneder, vil vi etter en periode tilskrive deg og varsle deg om at panteobjektet vil bli solgt på offentlig auksjon, med en frist på ca. 6 uker.

Skulle panteobjektet bli solgt på auksjon eller etter auksjon bli solgt over disk på Lånekontoret og det medfører et overskudd, tilfaller dette deg og du vil bli tilskrevet om dette. Skulle du ikke hente overskuddet innen 3 år, vil dette tilfalle et fond for sosiale formål.

Vi ønsker deg velkommen til Lånekontoret.

 

 

Vi har pr. d.d. følgende lånebetingelser:

RENTER:
•  For pantelån inntil NOK 9.999,-, 3.25% renter pr. mnd.
•  For pantelån fra NOK 10.000,- og høyere, 3,00% renter pr. mnd.

GEBYRER:
•  For pantelån inntil NOK 299,-, NOK 30,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån inntil NOK 999,-, NOK 60,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån inntil NOK 4.999,- NOK 200,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån inntil NOK 9.999,- NOK 300,- pr. låneperiode (4 mnd.)
•  For pantelån over NOK 10.000,- NOK 500,- pr. låneperiode (4 mnd.)

 

The following borrowing terms apply at Lånekontoret as of today's date:

INTEREST RATES:
•  For collateral loans of up to NOK 9,999, 3.25% interest per month..
•  For collateral loans of NOK 10,000 and higher, 3.00% interest per month.

FEES:
•  For collateral loans of up to NOK 299, NOK 30 per loan period (4 mos.)
•  For collateral loans of NOK 300 to NOK 999, NOK 60 per loan period (4 mos.)
•  For collateral loans of NOK 1,000 to NOK 4,999, NOK 200 per loan period (4 mos.)
•  For collateral loans of NOK 5,000 to NOK 9,999, NOK 300 per loan period (4 mos.)
•  For collateral loans of NOK 10,000 and above, NOK 500 per loan period (4 mos.)