French | Urdu | English | Spanish

Vår Historie


Lånekontoret er det eneste pantelånskontoret i Norge.


Det hele startet med en Kongelig resolusjon i 1888, en konsesjon gitt til Kristiania Folkebank. Målsetning var å være en Låneinnretning som skulle drive sin virksomhet delvis på sosialt grunnlag, altså uten særlig overskudd, men heller ikke med underskudd. Praksisen var likevel at overskudd ved auksjoner, uavhengig av driftsresultat, skulle gå til humanitære formål.

I bankens direksjonsmøte 5. juli 1888 ble det besluttet at pantelånsrenten skulle være 2% pr. måned med en halv måneds inndeling (i dag en måned), minste pantelånsbeløp ble satt til kr. 1,- (et brød kostet ca. 15 øre, en liter melk ca. 5 øre) og minste rentebeløp ble satt til
10 øre.

Pantelånsvirksomheten hadde en jevn vekst frem til 1912, hvor det da var 11 kontorer i Oslo. Etter det har virksomheten svingt i takt med situasjonen (arbeidsledighet/industriell revolusjon/krig/o.l) i samfunnet.

Etter diverse oppkjøp og fusjoner av banker i Norge, er Lånekontoret nå en del av Nordea Finans Norge AS.

Lånekontoret har de siste årene vært gjennom en omfattende utvikling. Virksomheten er samlet til et kontor med lokaler i
Prinsensgate 12 i Oslo. Auksjonsvirksomheten foregår fra samme adresse.

Lånekontoret deler årlig ut midler til humanitære formål.