French | Urdu | English | Spanish

Pantelån

Pantelån er en av verdens eldste låneformer, og dateres 5000 år tilbake i tid.
Vi belåner verdigjenstander av varig verdi. Dersom du er i tvil om panteobjekter du har kan pantsettes, ta kontakt med Lånekontoret.

Hvor lenge kan jeg låne? 
Løpetiden for pantelån hos oss er 4 måneder. Skulle du trenge lenger lånetid, er det mulig å fornye pantelånet innen forfallsdatoen, med fire nye måneder.
Ved fornyelse betaler du kun renter og ekspedisjonsgebyr.

Fornyelse kan gjøres enten ved å komme til Lånekontoret, eller ved  å ringe (telefon 22 33 84 60) og avtale betaling via nettbank til vår konto.

Hva skjer dersom jeg ikke innfrir pantelånet? 
Blir ikke pantelånet innløst, selger vi pantet på en av våre auksjoner. Før en eventuell aksjon vil det bli sendt varsel pr. brev til lånetagers registrerte adresse hos oss. 
Dersom pantet likevel går på auksjon, og vi oppnår en pris som overstiger det vi har til gode i form av lånebeløp, renter og omkostninger, tilfaller overskuddet lånekunden.

Overskudd varsles pr. brev, og kan heves på Lånekontoret mot innlevering av låneseddelen.

Overskudd som ikke blir hentet av kunden innen 3 år, blir delt ut til humanitære formål.

HUSK! ADRESSEENDRING MÅ MELDES TIL LÅNEKONTORET.

Renteoppgaver
Hvert år den 31.12. innrapporterer Lånekontoret (under Nordea Finans Norge AS) rentebeløp til ligningsmyndighetene.
Ved innløsing/fornyelse av pantelån, blir det utstedt en kvittering (som også angir betalt rente pr år).